Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

SMART CITY OLOMOUC A PŘÍVĚTIVÝ MAGISTRÁT

SMART CITY OLOMOUC A PŘÍVĚTIVÝ MAGISTRÁT

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

NEJEN CHYTRÉ SEMAFORY

„Smart City“ je termín, který se v poslední době hodně skloňuje a znamená „chytré město“. Jde o využití moderních technologií k tomu, aby části městské infrastruktury samy reagovaly na určité situace a přispívaly tak ke zvýšení kvality života. Může se to týkat třeba snižování spotřeby energie, optimalizace dopravy nebo sdílení dat obyvatelům. Jednou z možných součástí jsou „chytré semafory“, které komunikují se všemi vozidly MHD, prostřednictvím zelené vlny jim uvolní cestu a urychlí tak průjezd městem. Totéž by mohlo platit i pro záchranné složky, které by měly volnou cestu až k místu zásahu. Uvažovat se dá i o „chytrém pouličním osvětlení,“ které by chodcům vytvářelo jakýsi světelný koridor, ale jinak by svítilo méně a šetřilo by energii. Důležité informace z magistrátu by zase mohly chodit obyvatelům přímo do mobilů přes speciální aplikaci. Vyberme několik pilotních projektů, které uvedeme do praxe, ať je Olomouc nejen krásná, ale i chytrá.

INFORECEPCE

V rámci zkvalitnění služeb na olomouckém magistrátu na Hynaisově ulici zřiďme inforecepci. Tato služba, v rámci níž bude občan, respektive podnikatel obsloužen hned po vstupu do úřadu, by fungovala v prodloužené době od 8.00 do 18.00 ve všedních dnech, v pátek do 13.00. Na místě je i zřízení bezplatné kontaktní linky na magistrát, kde by byly poskytovány základní informace k vyřizování nutných záležitostí.