Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

POHYB JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU

POHYB JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU

Pokud kultura oblažuje duši, neměli bychom taky zapomínat na utužování těla. Aktivní pohyb dnes patří k modernímu životnímu stylu a provozovat rekreační sport v Olomouci naštěstí není žádný problém. Olomoucké parky jsou jako stvořené pro jogging nebo jízdu na in-line bruslích a cyklostezky ve městě zvládnou i začátečníci. V poslední době ve městě vyrostlo několik zákoutí s posilovacími stroji, milovníci tenisu mají k dispozici kryté i venkovní kurty, plavci bazén i akvapark. Sportovní kluby, které se věnují taky mládeži, pokrývají prakticky celé spektrum olympijských disciplin. Kdo chce pro své zdraví něco udělat, to své si vždycky najde.

Olomouc Evropským městem sportu 2017

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

ROZHÝBEJME NÁCTILETÉ

Hřišť pro prťata a menší děti je ve městě dost, na tom se asi shodneme. Ale ti větší už tam nemůžou. Co s tím? Vytvořme sportovně rekreační zóny pro dospívající mládež s atraktivními herními prvky, které je odpoutají aspoň na chvíli od mobilů a počítačů a dají jim možnost se v přetechnizované době pořádně vyřádit. Bude je to bavit. Moderní workoutová hřiště pro náctileté ve městě chybí. Rozšiřme o nové atrakce taky skatepark v Neředíně. Platí přece, kdo si hraje a sportuje, nezlobí.

ARCIBISKUPSKÁ CYKLOSTEZKA OLOMOUC – KROMĚŘÍŽ

Stále víc lidí tráví volný čas na kole a to je fajn. Cyklostezky v Olomouci a okolí jsou vhodné pro každého a jsou příjemným relaxem od každodenního shonu. Pojďme směle vyrazit z Olomouce rovinatou Hanou za hranice našeho regionu a vybudujme 60 km dlouhou Arcibiskupskou cyklostezku, která se napojí na další významné cyklistické trasy a bude velkým přínosem pro turistický ruch. Propojíme tak dvě významná duchovní centra, Olomouc a Kroměříž. Propojíme tak dvě města s bohatou historií, která se pyšní památkami UNESCO.

Synergie plynoucí z projektu Arcibiskupské stezky budou obrovské a budou mít dopad nejen na zvýšení návštěvnosti, ale významně také na obyvatele celé oblasti a dalších navazujících oblastí. Vybudování stezky umožní obyvatelům Olomouc, Olomouckého kraje i turistům pohodlně a bezpečně dojet nejen do Kroměříže, ale kolem řek až např. na Valašsko do Velkých Karlovic nebo na Slovácko do Uherského Hradiště, Strážnice nebo slovenské Skalice. Podstatné je, že tam již cyklostezky jsou většinou nádherně vybudované a Olomouc se tak napojí na tzv. cyklodálnice, což ji dnes jistě chybí. Nový rozměr napojení na tyto cyklodálnice tím dostane i mezinárodní Moravská jantarová stezka nebo budovaná cyklostezka údolím Bystřice do Moravského Berouna či oblíbená cyklostezka Litovelským Pomoravím apod.

TURNERSKÝ TĚLOCVIČNÝ DŮM

Co byste řekli tomu, kdyby v Olomouci fungovalo městské zařízení sportovního rázu, které by mohl využívat kdokoli z nás? Jedna šance se rýsuje. V blízké době má dojít k převodu objektu Fakulty tělesné kultury na Hynasiově ulice naproti magistrátu. Statutární město Olomouc se dohodlo s Univerzitou Palackého na jejím odprodeji do svého vlastnictví. Turnhalle, jak se tento objekt v minulosti nazýval, již od svého vzniku na konci 19. století sloužil sportovním účelům. Název Turnerský tělocvičný dům by k této historii odkazoval. Objekt se sály v přízemí a v patře by mohli využívat občané, zájmové spolky i sportovní oddíly pro basketbal, volejbal, badminton a jiné. Škála pro její sportovní využití je pestrá. Prostor je vhodný i pro pořádání různých společenských a komunitních akcí. O tom, že by tyto služby byly žádané, není pochyb. Za nás jednoznačně ano.

SPORT MÁ VELKÝ VÝZNAM PRO FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI

„Systém podpory sportu pro děti a mládež je v dnešní době jednou z důležitých priorit města. Aby se odpoutávaly od konzumního života, vysedávání u počítačů a zírání do mobilů a prostřednictvím sportu se vracely ke zdravému pohybu. Sport má nesporně velký význam pro formování osobnosti, týmového ducha, soudržnosti, zdravé ctižádosti a soutěživosti, férového jednání a také k nacházení pozitivních vzorů u těch, kteří se už ve sportu prosadili. Rozvoj sportu pro děti a mládež musí probíhat komplexně za úzké spolupráce se sportovními oddíly a kluby. Aby měly kvalitní zázemí a co nejlepší vedení. Aby naše město mohly důstojně reprezentovat v různých soutěžích. Větší podporu si zaslouží i ti, kteří vyvíjejí tělocvičné aktivity pro širokou veřejnost s ohledem na svou tradici jako Sokoli a Orli, i ti, kteří svým zaměřením nespadají do ‚sportovního mainstreamu‘, ale svou atraktivitou mohou k pohybu víc přitáhnout. Osobně bych uvítal hledání dalších možností, jak podpořit sportování celých rodin. A určitě pokračujme v budování a zpřístupňování dalších pohybových zón pro všechny, ať si prostě zasportují sami, kdy budou chtít.“