Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

PODPORA PODNIKÁNÍ

PODPORA PODNIKÁNÍ

Olomouc je charakterizována silným zastoupením sektoru veřejných služeb zejména vzdělávacími, zdravotnickými a sociálními zařízeními. Významnou charakteristikou Olomoucka je i vysoká koncentrace potravinářského a strojírenského průmyslu s významnou a tradiční rolí čerpadlářství. Komerční služby pak především slouží potřebám místního obyvatelstva, přičemž v souvislosti se vstupem velkých obchodních řetězců se město stalo regionálním nákupním centrem. Výhodná poloha města je vyhledávána také logistickými společnostmi, jejichž zájem o umístění ve městě nebo okolí se stále zvyšuje.

Ke konci roku 2016 bylo v Olomouci evidováno 14 092 podniků, z toho 73,6% tvořily fyzické osoby a 26,4% právnické osoby. Míra podnikatelské aktivity byla v Olomouci vyšší než hodnota za Olomoucký kraj i ČR.

Výsledky z průzkumu podnikatelského prostředí (2016) potvrzují, že v území rostou výkony ekonomiky a zaměstnanost, zvyšuje se podíl pracovníků ve vědě a výzkumu i spolupráce s akademickým sektorem s významnou úlohou Univerzity Palackého. Na území města Olomouc bylo v roce 2016 evidováno celkem 777 prodejních jednotek o celkové prodejní ploše 275 375 m². Mezi lety 1998 a 2016 se prodejní plocha zvýšila téměř dvojnásobně a Olomouc má jednu z nejvyšších hodnot prodejní plochy na obyvatele v ČR.

Z průzkumu podnikatelského prostředí v roce 2016 vyplývá, že nejčastěji zmiňovaným problémem je dostupnost kvalifikovaných pracovníků v řadě technických pracovníků a řemesel, chybí technici s jazykovou výbavou, pracovníci s nejvyšší kvalifikací do vedení firem. U malé části firem (7%) je pak bariérou nedostatečná nabídka ploch k rozvoji. Často zmiňovanou překážkou je i stav dopravní infrastruktury, dopravní zatížení a dostupnost.

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Olomouce, 2017

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

PŘÍPRAVA MENŠÍCH PODNIKATELSKÝCH ZÓN

V Olomouci vzniklo relativně velké množství prostorů pro průmyslovou výrobu a další podnikatelské aktivity. Podnikatelské zóny zabírají téměř 202 ha. Podnikatelské zóny budované kolem r. 2000 vznikly většinou jako revitalizace tzv. území brownfields nebo jako intenzifikace využití územních rezerv v návaznosti na původní areály. Všechny městem podporované podnikatelské zóny jsou již zcela obsazené. Prostory pro podnikání nabízejí momentálně pouze soukromí vlastníci, a to výhradně v rámci stávajících a připravovaných nájemních hal V Olomouci je v posledních letech poptávka po menších pozemcích do vlastnictví firem (zejména pro lehkou výrobu a služby), pro kterou neexistuje odpovídající nabídka. Současnou snahou města je připravit menší podnikatelskou zónu v místě bývalých Kasáren Neředín (brownfield) na pozemcích ve vlastnictví města.

PODPORA INVESTORŮ V SEKTORU SLUŽEB

Vzhledem k nedostatečným stávajícím kapacitám technicky kvalifikovaných pracovníků, kvalifikační struktuře nezaměstnaných s převahou administrativních pracovníků, nedostatku ploch pro výrobu a značně omezeným možnostem průmyslového rozvoje na vysoce bonitní zemědělské půd je důležité do budoucna získávat nové investory nejlépe v sektoru služeb pro podniky vzhledem k více humanitnímu zaměření absolventů Univerzity Palackého, včetně širokého spektra výuky cizích jazyků. Opatření by mohlo výrazněji přispět ke snížení nezaměstnanosti absolventů VŠ.