Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

OLOMOUC VŠEMI SMYSLY

OLOMOUC VŠEMI SMYSLY

Rozlehlé zelené plochy Bezručových, Smetanových a Čechových sadů jsou oblíbeným místem Olomoučanů i turistů a jsou oázou klidu v klokotu rušného města. Dá se tu jen tak bloumat nebo posedět, projet se na in-line bruslích nebo si třeba udělat piknik. Setkávají se tu pejskaři, využívají je školky a školy, spontánně se tu provozují různé hry a dějí se zajímavé akce. Do budoucna mají velký potenciál olomoucké vodní toky Morava, Mlýnský potok a Bystřice, kde by mohly vyrůst zóny s rekreační funkcí a trasami pro pěší a cyklisty.

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

PODPORA ZNAČKY FLORA JE NUTNOSTÍ

Výstavnictví má v Olomouci dlouhou tradici. Zejména květinové výstavy lákají do Olomouce každý rok desítky tisíc návštěvníků. FLORA je velmi cennou devízou pro propagaci města v tuzemsku i zahraničí. A musí zase získat svůj lesk a stát se jedním z pilířů městského marketingu. Začleňme každoročně do městského rozpočtu částku 20 milionů korun pro příspěvkovou organizaci Flora Olomouc. Uvolníme jí ruce, aby nebyla ekonomicky nucena získávat příjmy z něčeho, co se nikomu z nás nelíbí, a zbavíme se nevzhledného stánkového prodeje v parcích při výstavách. Podpoříme tím kvalitní a návštěvnicky atraktivní expozice, aby výstavy FLORA oslňovaly barvami, pestrostí a nápaditostí a vrátily se ke svému někdejšímu renomé. Aby zase lahodily oku a vzbuzovaly silné pozitivní emoce.

CO TAK OBNOVIT VODOPÁD V BEZRUČOVÝCH SADECH?

Bezručovy sady, kterým někteří říkáme Výpad, mají jednoznačně romantický ráz. I díky středověkým hradbám a Mlýnskému potoku. Několika schodišti se dá vyjít do centra města nebo na krásné parkánové zahrady Univerzity Palackého. Unikátním zahradním celkem je navazující botanická zahrada a rozárium s oddechovými zónami. Mnozí z nás si ještě pamatují umělý vodopád, tryskající na hradbách před východem z parku do ulice Kosinova. Byl výrazným prvkem, kde se lidé zastavovali a osvěžovali. Nejde o velkou investici. Obnovme ho, ještě víc park zpříjemní a bude lákat.

ZAČLENĚNÍ ŘEKY MORAVY DO ŽIVOTA MĚSTA

Právě realizovaná protipovodňová opatření (II. B etapa) povedou k rozšíření koryta Moravy a vytvoření nového kamenného nábřeží s plochými terasami u vodní hladiny. Široká pravobřežní terasa neboli náplavka zpřístupní mezi mosty v Komenského ulici a Masarykově třídě řeku lidem. Nový most na Masarykově třídě se stane výrazným architektonickým symbolem města. Na Envelopě budou provedeny přírodě blízké úpravy pravého břehu. Vzniknou zde dva ostrůvky, obnoví se břehové porosty, vybudují se lodní přístaviště, vodácká mola, cyklostezky a chodníky. Zajistěme potřebnou součinnost města, majetkoprávní a projekční přípravu navazujících etap. Na městský úsek Moravy, jež zahrnuje zejména střed města, navážou ve III. etapě říční tratě Lazců a Černovíra či Nových Sadů a Nového Světa v rámci IV. etapy, které budou v rámci protipovodňových úprav výrazně proměněny do podoby říčních parků. Dotvořme poříční prostor řeky Moravy u již realizované etapy II. A, aby byly podpořeny pobytové a rekreační funkce pro odpočinek a aktivní trávení volného času, tj. doplnění území o herní a pikniková místa včetně vhodného mobiliáře. V návaznosti na etapu II. B připravíme k realizaci stavby lávek propojujících oba břehy Moravy, a tedy kampus Univerzity Palackého na Envelopě s areálem Moravské vysoké školy.

OZELEŇME NAŠE ULICE

Máme rušné třídy a ulice, které jsou hlavními tepnami MHD i automobilové dopravy. Toto velké zatížení přináší nutnost vytvoření příznivých zón pro Olomoučany i pro ty, kteří naše město navštěvují. Třídy Kosmonautů, Svobody a Masarykova si zaslouží promenádní střih se stromořadími, úpravnými plochami, osazenými květinami, komfortními chodníky i novým mobiliářem. Olomouc tím také zkrásní. Vysaďme postupně aleje i v ulicích Hodolanská, Litovelská, Rooseveltova, Střední a Dolní Novosadská. Stromy v ulicích pozitivně ovlivňují místní mikroklima. Ochlazují a zvlhčují vzduch, zachytávají prach a snižují hlučnost. Čím více zeleně ve městě bude, tím bude Olomouc zdravější.

NÁPLAVKA A ŘÍČNÍ PARK U MLÝNSKÉHO POTOKA

Rameno řeky Moravy, označované jako Mlýnský potok, skýtá řadu příležitostí na rozvíjení veřejného prostoru. Rozhodně stojí za to dát zelenou dvěma zajímavým projektům, které významně oživí poříčí tohoto vodního toku. Říční park Dlouhá na Lazcích přemění stávající pole na prostor říčních jezer, vodních hřišť a zeleně, který bude zahrnovat i realizaci interaktivního vzdělávacího centra bezpečí. Revitalizace břehů Mlýnského potoka bude znamenat zatraktivnění tohoto prostředí s přímým napojením na parky pod Dómem. Náplavka na nábřeží Přemyslovců zpřístupní pravobřežní část Mlýnského potoka a její součástí bude cyklostezka, která bude mimoúrovňově podcházet mosty na Masarykově třídě a Komenského ulici a vyústí až v parku pod dómským návrším.

KORUNNÍ PEVNŮSTKA A BOTANICKÁ ZAHRADA S ROZÁRIEM SE MUSÍ DÁLE ROZVÍJET

Chystá se etapové propojení Korunní pevnůstky a Botanické zahrady do jednoho celku, jako tomu bývalo v minulosti. Na vysvětlenou, oba areály budou odděleny kultivovaným oplocením s několika vstupními branami. Pokud se na Korunní pevnůstce nebudou konat akce, budou moct lidé volně přecházet z areálu do areálu. V době akcí budou brány uzavřeny a do Botanické zahrady se z Korunní pevnůstky a naopak nikdo nedostane. Oba dva areály se musí dále rozvíjet. Připravena je další revitalizace botanické zahrady i rozária. V prostoru u Mlýnského náhonu v Korunní pevnůstce se plánuje oddechová plocha s unikátním modelem olomoucké pevnosti, který má být v blízké době odlit do bronzu. Bude se jednat o mimořádnou turistickou atraktivitu Olomouce. Celé toto historické území obou areálů si zaslouží velkou podporu města.

O VÝSTAVIŠTI FLORA A PARCÍCH S JANEM HOLPUCHEM

„Výstaviště Flora se v posledních letech výrazně posunulo dopředu. Proběhly dvě velké investiční akce, rekonstrukce pavilonu A s přiléhajícím prostorem a I. etapa revitalizace rozária. Ve Smetanových sadech se začala opravovat historická oranžérie. Pavilon A neslouží jen jako hlavní expoziční stánek při výstavách Flora Olomouc, ale konají se v něm i zajímavé akce, jejichž žánr se rozšiřuje, a to je dobře. Chceme oslovit všechny věkové skupiny. V parcích jsou kompletně zrekonstruované cesty a mobiliář. Musím se zmínit o květinových výstavách, protože tohle téma hodně rezonuje. I u nich došlo k významnému posunu, ale na řadu věcí se ještě musíme více zaměřit. Výstaviště disponuje určitým rozpočtem, vedle toho musí hledat další finanční zdroje, jak si na sebe vydělat. A možností zas tolik není. Proto třeba v parcích funguje při výstavách Flora Olomouc i doprovodný prodej, který se sice omezil, ale ani tak není stav ideální. Mně osobně se to taky nezamlouvá. Bylo by fajn, kdyby se tam prodávalo jen floristické a zahradnické zboží. Pak se ale do budoucna neobejdeme bez další finanční podpory města. Flora je pro město velmi cennou značkou, turistickým tahákem první kategorie. A to zavazuje, protože o značku se musí pečovat. Flora má obrovský potenciál přitáhnout další návštěvníky z ČR i ze zahraničí. Podmínky máme a musíme je maximálně využít. Úroveň výstav roste a my musíme tu laťku stále zvedat a přicházet s novými přístupy, jak ji zatraktivňovat, jak oslovovat další cílové skupin. Je to vlajková loď celé Olomouce.

„Parky ožívají a tráví se tam hodně volného času. Těší mě, když vidím, že tam lidé sportují, relaxují na dece nebo si tam udělají piknik s přáteli. Pořádají se tam významné akce jako Garden Food Festival nebo univerzitní projekt Zaparkuj, vede tudy trasa Olomouckého půlmaratonu. Využívají je pro své aktivity neziskové organizace. To je velmi přínosné, dělá to život ve městě pestřejší. A projekty typu letošního Sculpture Line, kdy se ve Smetanových sadech instalovaly dvě sochy, ukazují, že i tohle je správná cesta, jak parky udělat pro lidi ještě zajímavější.“