Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

OLOMOUC MÁ ŠMRNC

OLOMOUC MÁ ŠMRNC

Láká turisty z celého světa

Jak by taky ne? Má za sebou bohatou historii, oplývá skvostnými památkami v čele se sloupem Nejsvětější Trojice, zapsaným na seznam UNESCO, je spojena s řadou významných událostí a osobností a zároveň z ní vyzařuje mladistvý esprit.

Každým rokem k nám jezdí čím dál víc návštěvníků a zvyšuje se i počet přenocování. To je velmi významným přínosem pro služby a cestovní ruch. V poslední době k nám míří především turisté z Jižní Koreje a Číny. A mladí lidé, kteří o Olomouci píší nadšené blogy. Ocenění, která řadí Olomouc mezi nejkrásnější města a skryté poklady, vzbuzují hrdost, že v takovém městě žijeme. Svým významem přesahují hranice naší země Arcidiecézní muzeum, Muzeum umění nebo Arcibiskupský palác. Nesmíme také zapomínat na dobu, kdy byla Olomouc významnou pevností, o jejíž výstavbě rozhodla panovnice Marie Terezie. Původní bastionové opevnění dnes připomíná třeba Korunní pevnůstka, Terezská brána, Tereziánská zbrojnice nebo Vodní kasárna. To bylo v polovině 19. století rozšířeno o věnec pevnostních fortových objektů kolem města. Císařsko-královská pevnost Olomouc je ve svém celku unikátní v rámci fortifikačních systémů v celé střední Evropě. Je záslužné, že se opravují a oživují další památky, a vyplatí se i hledat nové možnosti, jak město v rámci turismu zatraktivnit.

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

SPOLKOVÝ DŮM HANÁ

Olomouc je krom jiného taky hanácká metropole. Když k nám přijede turista a jeho cesty nemíří dál na střední Moravu, má jen málo možností se o Hané něco dozvědět. A při tom je důležité připomínat Olomouc ve všech kontextech. Vždyť Haná je regionem s bohatou folklorní tradicí, krásnými kroji a taky výtečnou kuchyní. Ostatně některé hanácké speciality je možné v Olomouci ochutnat. Připomeňme důstojně Hanou přímo v jejím centru i s kulturními pořady hanáckých souborů. Hauenschildův palác je pro to ideální. Můžeme zde zároveň zřídit důstojné prostory pro olomoucké zájmové spolky, kde by se jejich členové mohli scházet a pořádat kulturní a společenské akce pro veřejnost.

ÚCHVATNÝ POHLED NA MĚSTO Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Pohled shora nic nenahradí. Vystoupáte do výšky a vše máte jako na dlani. V Olomouci jsou působivé rozhledy z radniční věže, z věží některých kostelů či moderních budov. Ten nejkrásnější pohled na město se ale nabízí ze západní strany. Odtud se otevírá nádherné panoráma na centrum se všemi historickými památkami, kterými se pyšníme. Vybudujme v Čechových sadech poblíž hotelu Flora novou turistickou atraktivitu, která umožní vnímat krásy Olomouce naplno. Vzdušná konstrukce zážitkové věže bude citlivě vsazena do parkového prostoru. Bezbariérová stezka bude ve spirále stoupat až na vrchol 40metrové konstrukce. Spatřit přes koruny stromů v jednom záběru olomoucké dominanty – radnici, špičku sloupu Nejsvětější Trojice, kostel svatého Mořice, Dómské i Michalské návrší i celé centrum, bude jedinečný zážitek pro každého. A na rozdíl od jiných zážitkových stezek to bude přitahovat návštěvníky i v podvečer, kdy se světla města rozzáří a panoráma města se stane ještě podmanivějším. Nikde jinde to nemá takový význam. S velkou jistotou

můžeme odhadovat, že zážitkovou věž navštíví první rok přes 200 tisíc lidí a dostane se mezi prvních TOP 5 atraktivit Olomouce

. Záleží ale na tom, jak bude řešena, jestli bude například propojená se současným mostem ve Smetanových sadech, což by její atraktivitu jistě zvýšilo.

Nejcennější marketingový nástroj města Olomouce a také Olomouckého kraje je úchvatné panoráma města. Bohužel tento pohled je pouze pro pár hostů hotelu Flora, a to jen z nejvyšších pater. Umožněme tento zážitek sdílet i ostatním

ZVYŠME PRESTIŽ OLOMOUCKÉ ZOO

Málokdo si už pamatuje zřízení zookoutku ve Smetanových sadech v padesátých letech minulého století, který sklidil u Olomoučanů velký ohlas a byl jedním z popudů vzniku zoologické zahrady. Dnes patří ZOO na Svatém Kopečku s více než čtyřmi stovkami druhů zvířat k nejnavštěvovanějším místům celého Olomouckého kraje. Unikátní je její umístění v lesnatém prostředí i chov atraktivních zvířat, stejně jako raritní společné výběhy, nové pavilony, obří akvárium nebo veřejnosti přístupné výběhy. Od roku 2012 se část areálu zoo přebudovává do podoby safari s tematickými zoogeografi ckými zónami. Narůstající zájem veřejnosti o bližší kontakt se zvířaty svědčí o potřebě safari dále rozšiřovat. Zařízení tohoto typu, kde si užije celá rodina, patří z hlediska cestovního ruchu k těm nejzásadnějším. Není tedy od věci se pokusit získat do naší zoo i další zajímavé druhy zvířat. Nepochybně je zapotřebí pokračovat i v modernizaci stávajících výběhů a zázemí pro návštěvníky a instalaci nových edukativních a herních prvků pro děti.

Svatý Kopeček s poutní bazilikou a zoologickou zahradou je velmi vyhledávaným turistickém cílem. Pro svou polohu i nenáročný terén je ideálním místem pro turistiku, cykloturistiku, houbaření a v zimě i běžkové lyžování. Většina lidí, kteří sem za duchovním dědictvím či za zvířaty zamíří, přijedou autem. Stávající parkovací plochy jsou však nedostačující. I pro místní je tato situace značně zátěžová. Jak zde vyřešit problém s parkováním? Odstavné parkoviště v Samotiškách je nereálné. Oživme tedy téma parkovacího domu u vstupu do zoo. Je to logické řešení, které přinese komfort návštěvníkům a uleví tak od ucpaných uliček a nepříjemného pendlování aut, hledajících volné místo k zaparkování.

O OBNOVĚ KORUNNÍ PEVNŮSTKY S MARKÉTOU ZÁLESKOU

Jak to celé začalo?

S kolegy jsme chtěli vybudovat důstojné místo pro připomenutí dlouho opomíjené vojenské historie Olomouce. A volba padla na Korunní pevnůstku. Tehdy byla ještě v majetku města, které ji získalo bezplatně od armády v roce 2000. Domluvili jsme se na prodeji za 1 korunu s tím, že budeme areál postupně opravovat. Měli jsme jasný plán, co by kde mělo být. Náš okruh se zvětšoval, navázali jsme spolupráci s ostatními fortisty a v podstatě jsme se dali hned do práce. Areál byl zchátralý, zvenku úplně zarostlý. V té době tam byla v pronájmu stavební firma. Nic se neopravovalo. Bohužel ještě předtím, když byl areál prázdný, vyhořela bývalá strážnice, byly rozebrány střechy na objektech, a co se dalo ukrást, to se ukradlo. Věděli jsme, že obnova nebude jednoduchá, ale pohánělo nás nadšení, že takový unikát si to zaslouží.

Co všechno se za těch 11 let na Korunní pevnůstce udělalo?

Nejdřív jsme vyčistili areál, hradbu a venkovní příkopy, obnovily se hradební valy podle původních plánů a začala se opravovat barokní prachárna. V té době jsme předali velký dělostřelecký sklad Univerzitě Palackého, kde je dnes science centrum Pevnost poznání. Vybudovali jsme důležité inženýrské sítě, začali jsme opravovat hradbu. V prachárně jsme otevřeli muzeum o historii olomouckého opevnění, kde je zatím nainstalován i krásný sádrový model sochaře Jiřího Žlebka, který zpodobňuje olomouckou pevnost v polovině 18. století. Menším akcím dnes slouží amfiteátr, vybudovaný v bastionu. Revitalizovala se zeleň, zrekonstruoval se průchod a upravila se centrální plocha.

To je asi náročné. Můžete nastínit, co všechno obnáší vaše práce?

Je to velmi náročné, protože se opravuje po částech, musí se udržovat povoz a připravují se nové projekty. Je nás pár a kromě dvou děvčat v muzeu to děláme bez nároku na honorář. Zabere to hodně času a každý máme ještě své aktivity, které nás živí. K tomu musíme samozřejmě ještě shánět peníze. Kdo ze spolku může, přispívá i finančně. Jinak jsme zatím opravovali za podpory státních a evropských fondů, tam vždy musíme spolufinancovat. Jsme rádi, že nás podporuje město, kraj, máme i stálé dárce a sponzory. Jeden rok jsme třeba museli sehnat na provoz, spolupodíl i novou projektovou dokumentaci skoro pět milionů. A do toho jsme se ještě pustili do pořádání vlastních akcí. Nejsme žádná produkční agentura a tak děláme jen to, co nás baví. Člověk si někdy řekne, jestli by nemohl trávit čas jinak, ale když se zase něco dalšího podaří, nabije ho to. A to, jak Korunní pevnůstka ožívá, jen dokazuje, že to naše úsilí smysl má. Když se ohlížíme zpátky, máme za sebou velký kus práce.

Co plánujete dál?

V tomto roce podáváme v rámci Česko-polské přeshraniční spolupráce partnerský projekt s polským městem Nysa, v rámci kterého chceme opravit zadní objekt malého dělostřeleckého skladu a vybudovat v něm kulturní centrum „Život v pevnosti.“ Příští rok budeme pokračovat v opravě hradby. S městem připravujeme postupné propojení s botanickou zahradou a rozáriem. A vypadá to, že se našli velkodušní mecenáši, kteří by finančně podpořili odlití unikátního sádrového modelu pana sochaře Žlebka do bronzu. S tím souvisí revitalizace prostoru u Mlýnského náhonu, kde by měl být model na podstavci osazen. Bude to velká turistická atraktivita pro Olomouc.

Co byste Korunní pevnůstce do příštích let popřála?

Já bych především poděkovala všem svým kolegům i ostatním spolupracovníkům za jejich podporu a pomoc. Totéž platí i pro Univerzitu Palackého, se kterou spolupracujeme. Samozřejmě velký dík patří i městu a kraji a všem těm, kteří přispívají finančně. A Korunní pevnůstce přeji, aby jen vzkvétala a aby tam chodilo hodně lidí a líbilo se jim tam.