Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

MĚSTO, VE KTERÉM CHCI ŽÍT

Dobré bydlení patří mezi nejzásadnější podmínky kvality života. A nároky na něj jsou stejně různorodé jako lidé. Někdo se spokojí s nevelkou garsonkou, protože tráví většinu času mimo domov, pro někoho je důležitý velký prostor s veškerým komfortem. Ale každý chce bydlení kvalitní, pohodlné a praktické. A taky aby to neměl daleko do obchodu, na tramvaj nebo autobus, popřípadě aby bydlel v co nejhezčím prostředí, kde je příjemně a čisto. K tomu musí dozajista co nejlépe fungovat občanská vybavenost včetně dostatečných rekreačních zón.

K územím intenzivně zastavěným bytovou zástavbou patří v Olomouci především rozsáhlá panelová sídliště soustředěná zejména na jižním a západním okraji města a také historické centrum Olomouce. V současné době se na území města nenachází žádné panelové sídliště s hrozícími či hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je zvýšená kriminalita, dlouhodobá nezaměstnanost, apod.

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Olomouce, 2017

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

DOSTUPNÉ BYTY PRO POTŘEBNÉ

Občas do života zasáhnou okolnosti, které nám naprosto převrátí nebo zkomplikují život. Situace, které člověk nezaviní, ale jejichž důsledky fatálně ovlivní naše možnosti. Provází je nelehká sociální situace, nedostatek financí a potřeba najít zase pevný bod, který by nám pomohl se s nepřízní osudu poprat. Jde o lidi, kteří onemocní, zůstanou sami, které stihne nějaké postižení nebo třeba i o mladé lidi z dětských domovů, kteří vykračují do života. Pomozme jim. Poskytněme našim sociálně znevýhodněným občanům dostupné nájemní bydlení. A ještě něco. V rámci rekonstrukce městského bytového fondu pamatujme na přestavbu dalších bytů na bezbariérové.

MODERNÍ TRŽNICE

Nemusíme chodit kolem horké kaše a řekněme si upřímně, že s prostorem olomoucké tržnice se už musí něco udělat. Debaty byly dlouhé a nakonec ustrnuly. Je potřeba přijmout změny územního plánu, který blokuje projekt soukromého investora, jemuž pozemky patří, k revitalizaci celého prostoru. Nachystaný projekt, který byl zveřejněn i v tisku, je velmi zajímavý a navržená podoba naplňuje optimálně parametry městského tržiště a činí z něj moderní tržní centrum, kde se má prodávat, ale který je pojednán i jako místo setkávání s prvky pro oddech a osvěžení. Mohly by se sem přesunout farmářské trhy z Horního náměstí. Olomoučané mají svou tržnici rádi, a tak je již záhodno účelně zvelebit celý prostor pro nakupující i prodejce. Vejděme do komunikace s investorem, diskuse o projektu a detailech se ještě povedou, trvat bude i jeho realizace, čas nás tlačí. Včera bylo pozdě.

V TŘÍDĚNÍ ODPADU SI VEDEME DOBŘE

Modrá, žlutá, zelená. Zřejmě tušíte, co je tím míněno. Hodně z nás má doma tašky, do kterých třídí papír, plast a sklo a pak je ukládá do příslušných kontejnerů. A přibývá nás a to je příznivé. Olomouc totiž v třídění odpadů dosahuje velmi dobrých výsledků. Daří se vytřídit až 50% směsného komunálního odpadu. Výhledově je potřeba jeho produkci ještě více snižovat. V tomto směru bychom měli i my jako občané zaujmout odpovědný přístup a pomoct tak životnímu prostředí. Cestou k tomu je dostupnost separovaných odpadových nádob, která by měla být srovnatelná s klasickými popelnicemi, a tedy jistá komfortnost uživatelů při třídění

ZŘIĎME VÍC PSÍCH KORIDORŮ A PODPOŘME PSÍ ÚTULEK

Řada z nás má domácího mazlíčka. Pejsci v tomto ohledu vedou. V Olomouci jsou jich tisíce. A my se o ně musíme starat a venku po nich poctivě uklízet. To je základní povinnost a slušnost, i když se bohužel najdou i tací, kteří to nerespektují. Když za psy ve městě platíme, měly by být také vytvořeny podmínky k jejich venčení. Kvůli bezpečnosti je samozřejmě povinnost mít psa na vodítku, toho většího i s nasazeným náhubkem. Pak mohou využívat veřejné plochy. Zřiďme ale víc psích koridorů, kde se budou moct na volno proběhnout. Je potřeba také navýšit počet psích košů a provádět jejich lepší údržbu. Změnu si zaslouží i městská vyhláška pro držení psů, která by refl ektovala aktuální problémy. V olomoucké části Neředín funguje psí útulek, který není v dobrém stavu. Z vybraných poplatků za psy by se mohla fi nancovat jeho oprava a mohly by být použity i na další potřeby s pejsky souvisejícími.