Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

MARTIN MAJOR: O ČEM PŘEMÝŠLÍM...

MARTIN MAJOR: O ČEM PŘEMÝŠLÍM...

Olomouc je spjata s celým mým životem. Narodil jsem se tady, studoval a věrný jsem jí zůstal až doteď. Je důležité, aby člověk měl silný vztah k místu, kde působí. Olomouc je bezpochyby nádherná. Je to noblesní dáma, které nechybí mladistvé kouzlo i milá rozvernost. Je hodnocena jako jedinečná perla mimořádné hodnoty. Díky svým krásným a dobře udržovaným památkám má neodolatelný půvab, který si podmaní každého. Její význam podtrhují i renomovaná Univerzita Palackého a Arcibiskupství olomoucké. Pro její nenapodobitelnou atmosféru si ji často vybírají filmaři pro natáčení historických i současných filmů. Koná se zde mnoho akcí s mezinárodním přesahem. Naše kulturní instituce mají vysoké renomé. Účinkují u nás špičkoví umělci. Díky univerzitě máme skvělé vědecké týmy s vynikajícími výsledky. Těch dosahují i naši sportovci. Olomouc je dynamická a byla by škoda, kdyby ve svém dobře nastartovaném rozvoji ustrnula. Musí nabízet dostatečnou a kvalitní vybavenost a dostupné služby občanům i turistům a umožňovat se realizovat těm, kdo o to mají zájem. To vše v příjemném prostředí, kde se člověk cítí dobře.

Práce v komunální politice mi umožnila Olomouc dobře poznat a jsem rád, že jsem mohl být u mnoha věcí, které ji změnily k lepšímu. Znám její silné stránky, její potenciál, znám i její slabá a bolavá místa a mám představu, jaký lék by mohl být co nejvíc účinný. Jsme velké město a problémům se nevyhneme. Nic není černé ani bílé. Na hodně věcí můžeme mít různé názory. Politik je v ošemetné roli. I kdyby chtěl, nemůže vyhovět všem, musí mít vizi, za níž si stojí, prosazuje ji a na jejím základě dělá rozhodnutí, která město posunují dál tak, aby se v něm lidem dobře žilo. Ruku na srdce, pořád je co zlepšovat, to se asi shodneme, ale Olomouc je opravdu dobrým místem pro život.“

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora Statutárního města Olomouce

„Olomouc jako skrytá perla, která přitahuje stále víc lidí od nás i ze světa? Historické centrum jako srdce města, kam chodíme rádi pro jeho úžasnou atmosféru? Obojí je správně. Chceme rozvíjet kulturní a společenský život s těmi, kteří k tomu přispívají. Chceme podporovat ty, kteří tam chtějí poskytovat služby, související s turistickým ruchem. To všechno naše centrum oživuje. Kavárny, cukrárny, restaurace, klidně ať je jich víc. Krámky s řemeslným zbožím a originálními suvenýry, ty určitě. Obchůdky s kvalitním sortimentem taky. Chci navrhnout úlevy těm, kteří provozují letní zahrádky, i těm, kteří budou chtít před svými obchůdky kultivovanou formou propagovat to své, a to odpuštěním poplatku za zábor veřejného prostranství. A intenzivně jednat s Ministerstvem kultury ČR o úpravě Regulačního plánu Městské památkové rezervace Olomouc tak, aby už konečně mohly být venkovní zahrádky i v zimě a památky nesvíraly mnohametrové okruhy ochrany, které komplikují pořádání kulturních akcí. A jsem stoprocentně za to, aby se vrátila zeleň na Horní náměstí, do míst, kde historicky byla. A aby bylo hodně květin na obou náměstích i na ostatních místech historického centra. Abychom to měli pěkné jako doma. Beru si za úkol zdolat všechny ty regulativy a omezení, která tomu brání. A na ‚rozkvetlou Olomouc‘ najít peníze v městském rozpočtu.“

„V průběhu tohoto volebního období se nám podařilo uspořit více než půl miliardy korun. Protože dennodenně řeším využívání finančních prostředků městského rozpočtu, mám jeden návrh. Nastavme systém přidělování peněz v souladu se zákonem o obcích tak, aby ti, kteří se starají o rozvoj, zvelebování a oživování našich městských částí, si mohli sami rozhodnout, na co dané peníze použijí. Komise místních částí nebo dobrovolní hasiči, sokolové a další spolky odvádějí v jednotlivých místních částech velmi záslužnou práci. Ale jsou limitováni finančním příspěvkem, který dnes už neodpovídá konkrétním potřebám, nebo musí absolvovat kolečko grantového systému, kde se na každého nedostane. V komisích místních částí pracují nominanti politických stran a známé osobnosti, řada spolků se v těchto částech věnuje komunitní práci dlouhodobě. Mají naši důvěru a my jim nechceme určovat, co můžou a co ne. Dejme jim větší pravomoci a zapojme tak ještě více občany do chodu radnice. Stanovení konkrétní částky jim umožní realizovat aktivity ku prospěchu města a svých spoluobčanů. To se týká i volnočasových aktivit mládeže. Chceme, aby pozitivně trávili čas? Tak je podpořme a dejme jim možnost, ať si rozhodnou, na jakou aktivitu poskytnuté peníze použijí. Je to řešení, jak vynakládat peníze účelně a bez omezujících befelů dát lidem adresnou příležitost je využít.“

„Zásadním problémem centra Olomouce je naprostá absence možnosti civilizovaně zaparkovat. Jistě, můžeme diskutovat o tom, že by bylo zdravější, kdyby všichni jezdili na kolech nebo chodili pěšky. Ale realita je jiná. Pokud má centrum více ožít, musíme ho více zpřístupnit. A hodně lidí prostě jezdí autem. Chci proto prosadit vybudování velkého podzemního parkování pod třídou Svobody. Je to velký, nákladný, přitom však reálný projekt, který přinese efektivní a funkční řešení tohoto letitého problému. A není to utopie – ve velkých městech západní Evropy jsou podzemní parkoviště v centru běžná! Chceme-li živé centrum, dovolme lidem, aby do něj přijeli, jak sami uznají za vhodné, a těm, kdo zvolí auto, dejme možnost kultivovaně zaparkovat. Zároveň tím pošleme auta z povrchu pod zem. Třída Svobody a okolní ulice se bez parkujících aut otevřou pěším a jejich aktivitám, může podstatně přibýt zeleně a ulice získá charakter bulváru. Ostatně tak nějak to chtěl před více než 120 lety velký urbanista Camillo Sitte. Parkování pod povrchem třídy Svobody by mohlo nabídnout více než tisíc míst a bylo by cenově dostupné pro každého. Cena za měsíční či roční stání by se příliš nelišila od měsíční či roční sazby za MHD. Zato na zbylých místech na povrchu by se sazba parkovného podstatně zvýšila, právě proto, aby auta zmizela pod zem. Olomouc bude plná lidí, ti přilákají obchodníky a ti zas další lidi… Je to smělý plán, ale Olomouc si takové smělé plány nejen zaslouží, ale potřebuje!“

„Výstaviště Flora, pod které spadají naše krásné historické parky, se nasměrovalo v poslední době pozitivním směrem, ale musí vykročit rázněji a viditelněji. A v tom mu musíme pomoct. Nově opravený pavilon A skýtá velké možnosti pořádání výstav, které mají být nezapomenutelným zážitkem, a rozsáhlé plochy parků dávají velký prostor, jak je zkrášlovat tak, aby vyrážely dech. Floristické expozice musí ohromovat, květinová výzdoba parků musí zářit barvami. Vždyť značka Flora je naším městským stříbrem, kterým na sebe máme upozorňovat a na které máme být hrdí. Věřím, že za výrazně větší finanční podpory města a díky dramaturgii na vysoké odborné úrovni, bez níž to nepůjde, pozvedneme naše výstavnictví, aby jeho někdejší renomé znělo zas do celého světa.“

„S městem je to jako s domácností – chceme mít čisto. A protože je zvlášť o víkendu v centru – ale nejen tam – pořádně živo, klade to na úklid ulic zvýšené nároky. Navýšením finančního příspěvku Technickým službám města Olomouce, které mají úklid na starosti, to vyladíme k naprosté dokonalosti. A snad se něco hne i v těch, kteří se nerozpakují dělat z ulic smetiště nebo dokonce někde ve městě odložit to, co se jim už nehodí. Zkusme se tedy opět vrátit ke kvartálním sobotám sběru velkoobjemového odpadu, třeba to taky pomůže.“

„Máme jeden z nejmodernějších vozových parků MHD v ČR. Máme taky nejnižší jízdné mezi velikostně srovnatelnými městy u nás. Autobusy a tramvaje propojují velmi dobře centrum města s jeho okrajovými částmi, ale lidé chtějí třeba posílit noční linky. Zkonzultujme to s komisemi městských částí a nastavme takový systém, který bude pro Olomoučany ještě komfortnější. A určitě propojme autobusovou linkou Novou Ulici a Neředín. Ať lidé nemusí objíždět půlku města, když to je jen přes kopec.“

Máme Olomouc rádi a jsme přesvědčení, že je krásná. Jsme tým, který pro vás chce pracovat, aby byla ještě krásnější. Ostatně, přečtěte si další stránky. Věříme, že to budete vidět podobně jako my.