Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

KULTURA HÝBE MĚSTEM

KULTURA HÝBE MĚSTEM

Nuda v Olomouci? Nemá šanci. Po celý rok ožívá město desítkami kulturních událostí, které zahrnují snad všechny myslitelné žánry.

Připomeňme několik tradičních, které do města přivádějí návštěvníky z ČR i ze zahraničí. Na hudbu lákají Olomoucké barokní slavnosti, Podzimní festival duchovní hudby, Mezinárodní varhanní festival, Svátky písní, Beerfest, Bounty Rock Cafe Open Air nebo Létofest, za dobrým jídlem se jezdí na Olomoucký tvarůžkový festival nebo na Garden Food Festival, za divadlem na Divadelní Floru, vojenskou historii připomíná vojensko-historická přehlídka Olmütz 1813. Kromě toho v Olomouci funguje Moravské divadlo se třemi scénami, Moravská filharmonie, Divadlo Tramtárie a Divadlo na cucky, mnoho muzeí a galerií, kino Metropol, dvě multikina, hudební kluby, ke kulturnímu vyžití Olomouce přispívá mnoha akcemi taky Univerzita Palackého… nabídka je široká, vybrat si může opravdu každý. V Olomouci to prostě žije.

Olomouc vydatně obohacuje vzdělanost a kulturní a umělecké dění na celé Moravě. Statutární město Olomouc je zřizovatelem Moravské filharmonie Olomouc, Moravského divadla Olomouc a Knihovny města Olomouce, které patří mezi příspěvkové organizace města. Výdaje do kulturních institucí Moravské filharmonie i Moravského divadla stále rostou. Moravské divadlo v roce 2018 bude hospodařit s cca 110 mil. Kč, což je přibližně o 20 mil. Kč více než v roce 2010. Stejně tak se oproti roku 2010 zvýšily výdaje města na hudební činnost Moravské filharmonie, jejíž rozpočet na rok 2018 byl schválen ve výši cca 41 mil. Kč. Mírně se zvyšují i výdaje města na knihovnickou činnost.

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

ABY SVÁTKY MĚSTA BYLY AUTENTICKÝM DĚDICTVÍM

Taky jste si všimli, že v posledních dvou letech Svátky města získaly ucelenější koncept a vyšly cestou většího připomínání historie? Výročí narození Marie Terezie, s jejímž jménem je Olomouc tolik svázána, i připomínka kulatin, kdy se olomoucká pevnost úspěšně ubránila Prusům, měly atraktivní dramaturgii a zaujaly. A v tomto duchu by se měly ubírat dál. Červnové Svátky města mají být jednoznačně oslavou, která přitáhne co nejvíc Olomoučanů a bude přispívat k patriotismu každého z nás. A lidem se mají vrýt pod kůži. Připomínat si takto významné kapitoly z dějin města v jeho nádherných kulisách je součástí našeho kulturního dědictví.

ŠKÁLA KULTURNÍCH AKCÍ V OLOMOUCI JE VELMI PESTRÁ

O ČEM PŘEMÝŠLÍ RADIM SCHUBERT

„Nemyslím si, že by se toho tady dělo málo, jak někdy slyším. Každý si může vybrat, podle toho, co ho zajímá. Někdy se stane, že se v daný den sejde více akcí, dokonce i nadregionálního rázu. Zkoordinovat to ale nejde. Je jen na pořadatelích, aby se mezi sebou domluvili. I když se toho děje hodně, podpořit více finančně kulturní kapitolu by bylo žádoucí. Zejména u akcí, které oživují i okrajové části města a podporují komunitní soužití a ty, které jsou žánrově zajímavé a neotřelé. Větší podporu si zaslouží i organizace a spolky, které vyvíjejí kulturní aktivity během celého roku, notabene když mají za sebou několikaletou činnost.“

„Osobně bych uvítal záměry, které oživí centrum města v době turistické sezóny, zejména v letních měsících. Pouliční umění dodává životu ve městě esprit a provozuje se všude ve světě. Inspirací máme dost. K zamyšlení je tedy, jak nastavit podmínky pro ty, kteří by měli zájem kvalitní uměleckou produkci v Olomouci předvádět. Olomouci by to slušelo a určitě by to mělo odezvu u lidí. To se týká i různých uměleckých instalací, které daný prostor rozvíjejí a dávají mu hlubší rozměr. Obava z toho, že by to znehodnotilo historické hodnoty města, jsou liché. Právě v nových, zajímavých rozměrech by se posilovaly“.
Radim Schubert
vedoucí oddělení kultury Statutárního města Olomouce

OLOMOUCKÉ ADVENTNÍ TRHY JSOU DNES FENOMÉN

Od roku 2007 je realizována celá řada nových či moderněji pojatých pravidelných akcí, které si vysloužily mimořádný divácký ohlas a mají velký potenciál, který je nutné dále rozvíjet. Je to např. festival VZÁŘÍ, Olomoucké barokní slavnosti nebo Adventní Olomouc, která je již fenoménem města. Akce podporována i v rámci národního turistického ruchu a v minulosti se probojovala i do finále soutěže agentury CzechTourism DestinaCZe. Každoročně přitáhne tisíce obyvatel města i turistů z ČR a zahraničí. Místní punč je vyhlášený a lidé se na něj sjíždějí z daleka. Adventní trhy nabízejí pestrý sortiment vánočního zboží a různé dobroty včetně místních specialit. Bohatý kulturní program všech žánrů, adventní zvyky a další atrakce doplňuje ledová plocha, kam si chodí zabruslit malí i velcí.

HANÁCKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PĚSTITELŮ, VÝROBCŮ A CHOVATELŮ

Již osmým rokem se ve vybraných sobotních termínech pořádá v Olomouci Hanácký farmářský trh, za nímž stojí Markéta Záleská. Na Horním náměstí nabízejí čerstvé tuzemské potraviny farmáři, pěstitelé a malovýrobci převážně z Olomouckého kraje. Sortiment je pestrý a sezónně se obměňuje. Prostor na trhu dostávají také řemeslní výrobci a prezentují se i neziskové organizace z regionu. Chodí sem Olomoučané, ale zastavují se tu také turisté. Hlavními cílem je podpora malých a středních pěstitelů, výrobců a chovatelů, dostupnost kvalitní české maloprodukce za přijatelné ceny, stimulace místní ekonomiky, sociální interakce mezi městem a venkovem i oživení městského centra.

SOCHY VE VEŘEJNÉM PROSTORU? ROZHODNĚ ANO

Letos v létě se objevily na několika místech v Olomouci sochařské práce, které okamžitě zaujaly. Byly instalovány v rámci festivalu Sculpture Line. Tato přehlídka se koná i v jiných městech v ČR. Originální instalace a sochy předních domácích a zahraničních tvůrců dávají známým místům novou tvář a lidem prostor ke spřádání příběhů, které sochařské práce navozují. Ve Smetanových sadech prorazila pomyslnou hladinou žraločí ploutev a v jezírku se usadila chobotnice. Na nádvoří Tereziánské zbrojnice zakotvily dvě ponorky. A přesně tyto kulturní počiny do Olomouce patří. Ve světě jsou naprosto běžné. Jednoznačně oživují veřejný prostor a vzbuzují pozornost. My v tomto směru ještě pořád sbíráme odvahu, ale nakročeno už máme. Městu větší uvolněnost a závan svěžího vzduchu jenom prospěje.