Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

DOPRAVA NEZBYTNÁ SOUČÁST ŽIVOTA

DOPRAVA NEZBYTNÁ SOUČÁST ŽIVOTA

Na světě neexistuje velké město, kde by nebyly problémy s dopravou. Lidé na jednu stranu touží po klidu, ale přitom chtějí být mobilní. Zlobí je přeplněné ulice. Automobilů je zkrátka moc a města se musejí uchylovat k nepopulárním opatřením, omezování vjezdu nebo placené a vyhrazené zóny. Vedle toho se musí dát prostor cyklistům, rozšiřovat sít cyklostezek. Řešení, jež by uspokojilo všechny, neexistuje. Jezdíme auty, jezdíme na kolech, a s touhle skutečností se musíme popasovat tak, aby měl každý v rámci svého dopravního prostředku co největší komfort, aby dopravní provoz byl plynulý a maximálně bezpečný. A jednoznačně musíme mít dobře fungující městskou hromadnou dopravu, která přepraví spolehlivě naše občany po celém městě.

Statutární město Olomouc v současnosti dokončilo tzv. Plán udržitelné městské mobility. Jedná se o strategický dokument, který detailně analyzuje současný stav dopravy a infrastruktury a navrhuje organizaci dopravního systému v horizontu let 2023, 2030 a 2050. V rámci zpracování tohoto Plánu byl realizován průzkum dopravního chování obyvatel města s těmito závěry:

Z průzkumu dále vyplynulo, že při cestě do zaměstnání obyvatelé Olomouce nejčastěji využívají auto (41 %). Druhým nejčastěji využitým způsobem je doprava prostřednictvím MHD (28 %). Pěšky do zaměstnání chodí 1/5 obyvatel.

Městská hromadná doprava

Zdroj: Strategický plán rozvoje města Olomouce, 2017

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

AUTOBUSEM OD FAKULTNÍ NEMOCNICE DO NEŘEDÍNA

Přestože je síť linek MHD v Olomouci velmi hustá, dopravní podnik musí reagovat na rozvoj území krajského města a nových čtvrtí. Víme, že v současnosti například chybí rychlé spojení mezi fakultní nemocnicí a Neředínem, kde vyrůstají nové bytové i rodinné domy. A protože dopravní obslužnost veřejnou dopravou je jedním z hlavních úkolů města, chceme řešit i tyto potřeby veřejnosti, v tomto případě zavedením nové autobusové linky, která toto spojení umožní a ušetří obyvatelům Neředína cestování zbytečnou oklikou přes centrum.

Jedním z cílů je posílení cyklistické, pěší dopravy a bezbariérovosti. Podmínky pro cyklodopravu jsou ve městě Olomouci i blízkém okolí příhodné a cyklodoprava má velký potenciál jako způsob udržitelné formy dopravy i v rámci rozvoje cestovního ruchu. Rozvoj sítě cyklostezek zažil v posledních letech velký růst (v Olomouci 17km) především díky prostředkům z Evropské unie. Na území Olomouce jsou stezky pro cyklisty budovány v souladu s „Generelem cyklistické dopravy na území města Olomouce“. Město se také stalo jedním ze signatářů tzv. Uherskohradišťské charty, která sdružuje města České republiky přátelská k cyklistům a hlásí se k aktivní podpoře cyklistické dopravy. V rámci svého závazku deklarovaného při podpisu charty zřídilo funkci cyklokoordinátora. Oblasti rozvoje cyklistické dopravy se také věnuje pracovní skupina pro cyklodopravu složená z pracovníků Magistrátu města Olomouce a odborníků na oblast bezmotorové dopravy.

BEZBARIÉROVÁ OLOMOUC

V oblasti pěší dopravy město Olomouc realizuje projekt, jehož smyslem je zpřístupnit město všem obyvatelům i návštěvníkům města. Bezbariérové úpravy veřejného prostoru se týkají hromadné dopravy, pěší dopravy, přístupnosti veřejných budov, ale i informovanosti a nabídky volnočasových akcí.

ROZŠIŘME MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ V CENTRU

Parkování v centru města je stále velký problém. Mimo historické jádro, jsou ulice v centru v zóně placeného parkování přeplněné. Řada lidí si tu potřebuje něco zařídit nebo v centru pracují a zaparkovat tady je přímo horor. Pokud taky patříte k těm, kteří vlastníte auto, a je nás v Olomouci opravdu hodně, znáte dobře to objíždění pořád dokola, jestli se náhodou něco neuvolní. A pak jsou tu ještě rezidenti, kteří tu mají své bydliště nebo firmu, a platí si parkovací rezidenční kartu. A jezdí k nám samozřejmě turisté. Jak se s tím uspokojivě vypořádat? Ulice nejsou nafukovací a plochy k vybudování dalších parkovišť v centru už nejsou. A ani by to nebylo žádoucí. Ve velkých městech jsou běžné parkovací domy nebo podzemní parkovací zóny. Město nedávno získalo pozemky vedle zimního stadionu. Ty by pro účel parkovacího domu byly ideální. Pár minut do centra, skvělé napojení na městskou hromadnou dopravu… Vybudujme v lokalitě „U letadla“ vícepodlažní parkoviště, které bude sloužit Olomoučanům i návštěvníkům města. Toto parkování by mělo být cenově zajímavé a zvýhodněné při delším stání. A připravme také velký projekt podzemního parkoviště pod třídou Svobody s úpravnou zelení a odpočinkovými plochami na povrchu.

PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTÍCH JE PROBLÉM

Jak tuto situaci zlepšit nastiňuje předseda městské dopravní komise Jaroslav Krátký. „Skoro každá rodina dnes vlastní auto, některé i víc. Když se stavěla sídliště za minulého režimu, prostě se s tím nepočítalo. Situaci komplikují i firemní auta. Lidé pak zaparkují i tam, kde se nesmí. Je to opravdu zoufalé, vzbuzuje to emoce a já se ani nedivím. Pokud někde bydlím a vlastním auto, chci tam prostě zaparkovat, to je základní komfort, jaký lidé očekávají. Musí se to začít rychle řešit. Pomoct by mohly jednoduché stavební úpravy, které by parkovací kapacitu rozšířily. K úvaze je také zavedení zvýhodněné parkovací karty pro rezidenty, je to ale otázka dobrého nastavení, aby tento systém byl funkční“.