Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

DOBRÝ START DO ŽIVOTA

Pamatujete se ještě na svou paní učitelku z první třídy? Na kamarády ze školky, ze základky? Na první pochvaly, jedničky, ale třeba i poznámky? Ať už máte na školu pěkné i méně dobré vzpomínky, jistě budete souhlasit, že bez vzdělání to prostě nejde. Ne nadarmo se říká, že škola je základ života a mít dobrý start do života znamená mít dobré školy. Aby taková škola dobře fungovala, chce to nejen skvělé pedagogy, ale i hezké prostředí, v němž se děti učí, a také kvalitní a přitažlivé zázemí pro jejich školní a volnočasové aktivity. A o to se musí v Olomouci postarat statutární město, které je zřizovatelem základních škol a zajišťuje peníze na jejich běžný provoz, na potřebné vybavení školních prostor, jídelen a školních zahrad a hřišť.

Mateřské a základní školy zřizované městem Olomouc tvoří dostatečně hustou síť pokrývající potřeby rodičů z pohledu dojížďky do školy a zaměstnání.

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH TŘÍD, DRUŽIN I ODBORNÝCH UČEBEN

U základních škol je potřeba nadále pokračovat v nastolených rekonstrukcích, modernizacích a stavebních úpravách. Snižovat jejich energetickou náročnost, realizovat venkovní a vnitřní bezbariérové úpravy, zřizovat nové třídy školních družin a odborné učebny (dílny, přírodovědné učebny, cvičné kuchyňky, učebny informatiky, učebny cizích jazyků atd.) pro podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd, polytechnického či jazykového vzdělávání, modernizovat školní hřiště a tělocvičny, opravovat některé třídy a realizovat další investice podle technického stavu jednotlivých budov škol.

V minulých letech byla uskutečněna řada projektů modernizace tříd i učeben či snižování energetické náročnosti budov

MODERNIZACE ŠKOLEK I JEJICH ZAHRAD BUDE POKRAČOVAT

Vnitřní vybavení mateřských škol je na velmi dobré úrovni, ale ve stavebních úpravách je nutné pokračovat i nadále – jedná se např. o nízkoenergetická opatření, venkovní a vnitřní bezbariérové úpravy, vnitřní stavební úpravy pro vznik prostor pro polytechnické vzdělávání, rekonstrukce tříd či učeben atd. Dojde také ke zkvalitnění pomůcek pro vzdělávání a nemalé úpravy čekají i venkovní zahrady mateřských škol. Ať již se to týká moderních hracích prvků s vyšší bezpečností nebo i koutků pro přírodní manuální a vzdělávací aktivity.

ROZVOJ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ I ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ SE VYPLATÍ

Mnoho školních hřišť v Olomouci je ve vymezených hodinách od dubna do října přístupných veřejnosti. Správce zapůjčí na místě zájemcům všech věkových kategorií míče a další sportovní potřeby. Pohyb je zdravý a v dnešní době čím dál víc žádoucí. Investice do dalších hřišť se rozhodně vyplatí. Jejich modernizace rozšíří nabídku po celém městě a kromě veřejnosti je budou moct více využívat i sportovní kluby. Připravme mobilní aplikaci, která bude informovat o volných kapacitách jednotlivých hřišť a bude možné si je jednoduše zarezervovat. A když jsme u toho pohybu, domluvme se se školami, ať mají děti ve školních družinách více volnočasových možností, zaměřených na pohybové aktivity a zdravý životní styl. A propos, zkusme si ještě znovu zmapovat, jak se vaří ve školách a jak dětem chutná. Normy, výživové hodnoty a cena stravného jsou sice dané, ale, jak nám ukázal Zdeněk Pohlreich, když se chce, i ve školních jídelnách může být jídlo maximálně pestré a chutné.

KAŽDÝ VÍ NEJLÍP, JAK CHCE TRÁVIT SVŮJ VOLNÝ ČAS

Volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou v současnosti podporovány komplikovaným dotačním systémem, náročným na administrativu. Zjednodušme to a dejme víc prostoru těm, kteří vědí nejlépe, kde a jak chtějí trávit volný čas – samotným dětem a jejich rodičům. Těm město poskytne podporu obdobnou formou, jakou zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům benefity. Rodiny si sami rozhodnou, na jaké volnočasové aktivity je využijí.