Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

BEZPEČÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

BEZPEČÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Lidé se do měst odedávna stěhovali z více důvodů, ale jedním z nejdůležitějších bylo bezpečí. Zajištění bezpečí lidé očekávají i dnes a je řada negativních jevů, kterým je potřeba předcházet. Bezpečí občanů je vždycky na prvním místě. Městská policie je důležitou složkou v ochraně nás všech. To je jejich základní poslání. Více strážníků v ulicích v nás posiluje pocit bezpečí. Do jejich činnosti spadá také prevence kriminality, která se v Olomouci rozvíjí v součinnosti s městskou komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost.

Celkový počet trestných činů má v Olomouci v posledních letech sestupnou tendenci (od roku 1996 pokles o 40%), kdy město přistoupilo k vytvoření prvního programu prevence kriminality. Za výrazným poklesem lze spatřovat nejnižší nezaměstnanost, zvýšení ekonomického statusu obyvatel a rozhodně je to také preventivní činnost Policie České republiky i Městské policie Olomouc (MPO)

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

VÍCE STRÁŽNÍKŮ V ULICÍCH

„Vzhledem k tomu, co musí městští strážníci obsáhnout a řešit, je zapotřebí jejich počet navýšit. Obzvláště v zátěžových večerních hodinách je to víc než žádoucí. Více strážníků v ulicích bude znamenat větší kontrolu nejen v centru a historických parcích, ale také v okrajových částech města. Pro nábor nových městských ochránců pořádku a klidu se musí vytvořit atraktivní podmínky, které přitáhnou dostatek zájemců o tuto záslužnou profesi.“
Martin Major
náměstek primátora Olomouce

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

„Spolupráce Nadace Bezpečná Olomouc (NBO) a Statutárního města Olomouc je dlouhodobá. NBO podpořila vybudování kamerového systému ve městě, zřízení schránek důvěry, zaměřila se i na preventivní kampaň proti kapsářům, bytovým zlodějům nebo vykrádání aut. V posledních letech její aktivity cílí na bezpečí našich dětí. Projekty jako Bezpečná cesta do školy nebo výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc seznamují děti s různými nebezpečími a pomáhají jim lépe se na ně připravit. V rámci dětského dne NBO oceňuje mimořádné činy příslušníků Policie České republiky, strážníků Městské policie Olomouc a civilních osob“, říká Josef Kaštil, tajemník NBO